Odeonarts Müzik Hizmetleri & PR

​​Bilgi için üzerine tıklayınız...

​​Das KLINGENDE ALPHABET
kayıt / field recording: alper maral
fotoğraf / photo: alper maral

LE GRANT TESTAMENT
metin / text: françois villon
müzik / music: alper maral


.

​Kompozisyonun tamamlanması için dinleyicisinin ve icracısının inisiyatiflerini, özellikle de tasarımın performanstan kopuk olmaması gereğini savunan Maral, bu yolda kurduğu öncü Yeni Müzik topluluğu Karınca Kabilesi’nin yanısıra, başta Alper Maral Multiphonics Ensemble, Bornova Trio, Control Voltage Project, A – 415, İstanbul Barok Topluluğu, ModeArt Trombone Ensemble gibi oluşumlarda icracı olarak da görev yapıyor. Yayına hazırladığı, ortak yazar olarak katıldığı birçok kitap, dergi, vs., ve CD, DVD, vb. formatlarda yayınlanmış (Pan Yayıncılık, A.K. Müzik, Müzik Hayvanı, WERGO, vd.) birçok yapıtı bulunan Maral Uluslararası Çağdaş Müzik Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Yeni Müzik Kooperatifi Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı, İstanbul Barok Derneği Kurucu Üyesi, MSG Musiki Eser Sahipleri Grubu Kurucu Üyesi ve Kültür Araştırmaları Derneği üyesidir.

Biyografi

Albümler

Alper Maral caz piyanisti, besteci, müzikolog

Profesyonel kariyerine caz piyanisti olarak başlayan Alper Maral çeşitli orkestralarda bas trombon ve barok blok flütler çaldı. İstanbul Alman Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdikten sonra çeşitli üniversitelerde dersler vermeye başladı. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Duysal Tasarım Programı’nda, kompozisyon ve müzikoloji alanlarında gördüğü Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini, Prof. Dr. Ahmet Yürür danışmanlığında hazırladığı “21. Yüzyılın Siyasal - Ekonomik Tablosu İçinde Müzik ve Toplum — Yeni Dünya Düzeni’nin Olumsuzluklarıyla Sarsılan Toplumda Müzik” konusundaki teziyle tamamladı, müzikoloji alanında Doktora derecesini aldı.


​Çoğunlukla dramatik kurgusu olan ve “kültür içinde müzik – müzik içinde kültür” ilişkisinden hareket eden elektroakustik ağırlıklı, oda müziği yapıtları, tiyatro ve film müzikleri ile tanınan Maral, hâlen YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü; ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü bünyelerinde, Doçent Doktor unvanıyla, kompozisyon, müzikoloji ve iletişim ağırlıklı dersler vermekte; yayınları, seminerleri ve mutfağında yeraldığı Yeni Müzik festivalleriyle, yepyeni, bilinçli ve aktif bir müzikçi kitlesi kurmaya gayret etmekte.