OdeonArts Müzik Etkinlikleri & İletişim

Klasik Müzik ve Caz Konserleri, Özel Dinletiler, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler ve Festivaller 

#odeoartsmusic

Odeonarts Müzik Hizmetleri & PR

Albümler

J. S. BACH

İyi Düzenlenmiş Klavye - 1. Kitap (tamamı)

Fransız Süitleri (tamamı)

İngiliz Süiti No. 2 BWV 807

Partita No. 2 BWV 826

Fransız Stilinde Uvertür BWV 831

J. HAYDN Sonatlar

Re Majör Hob. XVI: 37

La bemol Majör Hob. XVI: 46

Do Majör Hob. XVI: 50

Fa minör Varyasyonlar Hob. XVII: 6

W. A. MOZART Sonatlar

La minör KV 310 Do Majör KV 330

Si bemol Majör KV 333

Re Majör KV 576

L. v. BEETHOVEN Sonatlar

Re Majör op. 28

Fa Majör op. 54

Fa minör op. 57 “Appassionata”

Si bemol Majör op. 106 “Hammerklavier”

Mi Majör op. 109

La bemol Majör op. 110

Do minör op. 111

32 Varyasyon Do minör WoO 80

Eroica - Varyasyonları op. 35

Diabelli - Varyasyonları op. 120 

F. SCHUBERT Sonatlar

La minör op. posth. 164 D 537

La minör op. 42 D 845

La Majör op. posth. D 959

3 Piyano Parçası op. posth. D 946

R. SCHUMANN

Abegg Varyasyonlari op. 1

Sonat No. 1 Fa diyez minör op. 11

Fantazi Parçaları op. 12

Senfonik Etüdler op. 13

Çocuk Sahneleri op. 15

Arabesk op. 18

Sonat No. 2 Sol minör op. 22

Viyana Karnavalı op. 26  

​F. CHOPIN

Scherzo No. 2 Si bemol minör op. 31

Sonat No. 2 Si bemol minör op. 35

Ballad No. 4 Fa minör op. 52

Sonat No. 3 Si minör op. 58

Seçilmiş Prelüdler, Nocturne’ler ve Etüdler F. LISZT

Si minör Sonat

Mephisto - Vals No. 1

6 Consolations S 172

“Études d’exécution transcendante” (seçme) J. 

KONÇERTOLAR ​

W. A. MOZART

Mi bemol Majör KV 365 – İki piyano için Do Majör KV 415

Re minör KV 466 Do Majör KV 467

Do minör KV 491

Si bemol Majör KV 595 L. v.

BEETHOVEN

No. 2 Si bemol Majör op. 19 No. 4 Sol Majör op. 58

No. 5 Mi bemol Majör op. 73 Üçlü Konçerto Do Majör op. 76 F.

CHOPIN

No. 1 Mi minör op. 11 No. 2 Fa minör op. 21

R. SCHUMANN

La minör op. 54 F.

LISZT No. 1 Mi bemol Majör

J. BRAHMS No. 1 Re minör op. 15

No. 2 Si bemol Majör op. 83

​C. SAINT-SAËNS No. 5 Fa Majör op. 103 P. TCHAIKOVSKY No. 1 Si bemol minör op. 23 S. RACHMANINOV No. 3 Re minör op. 30

M. RAVEL Sol Majör

B. BARTOK No. 2

D. SHOSTAKOVICH No.1 Do minör op. 35

S. PROKOFIEFF No. 3 Do Majör op. 26

No. 5 Sol Majör op. 55 

Ankara’da doğan Emre Elivar piyano öğrenimini, 5 yaşından itibaren Hacettepe Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Bölümü'nü sınıflar atlayarak Prof. Kamuran Gündemir ile sürdürdü ve birincilikle bitirdi. Parlak mezuniyetinin ardından en önemli Alman devlet bursu DAAD’yi (Alman Akademilerarası Değişim Bursu) kazanan Elivar, 1996 yılı Ekim ayında Dresden "Carl Maria von Weber" Müzik Akademisi’nde Prof. Peter Rösel ile çalışmalarını başladı ve Ocak 1999’da "master" derecesini birincilikle tamamladı. Aynı akademide başladığı virtüözite doktorasını Ekim 1999‘dan itibaren Berlin "Hanns Eisler" Müzik Akademisi’nde Prof. Georg Sava ile sürdüren sanatçı, bu eğitimini Şubat 2005’de 80 yıllık okul tarihinin en iyi derecesini alarak birincilik ile tamamladı.

BRAHMS 4

Ballad op.10

Händel - Varyasyonları op. 24

Paganini Varyasyonlari op. 35 (iki defter)

3 Intermezzi op.117  

C. DEBUSSYSeçilmiş Prelüdler ve Etüdler

M. RAVEL Gaspard de la Nuit

A. BERG Sonat op. 1

A. WEBERN Varyasyonlar op. 27 S. PROKOFIEFF Sonat No. 2 op. 14 Sarkazmlar op. 17 Visions Fugitives op. 22 Sonat No. 7 op. 83

D. SHOSTAKOVICH Aforizmalar op. 13 Sonat No. 2 op. 61

B. BARTOK “Açık Havada” BB 89 (Sz 81) Süit op.14

A. A. SAYGUN Aksak Tartılar Üzerine 10 Etüd

J. WIDMANN Fragment – Zyklus  

Repertuar

Emre Elivar